Ska man spela när man är hungrig?

Vi får ofta lära oss att det är bäst att ha så lite som distraherar som möjligt när vi ska ta viktiga beslut. Men ny forskning visar att det inte alltid gäller. Det kan t.ex. vara bättre att spela när man är hungrig än när man är mätt.

Forskare vid universitetet i Utrecht i Nederländerna har undersökt människans förmåga att fatta beslut i situationer som kännetecknas av känslor som exempelvis hunger. Traditionellt sett har dessa känslor betraktats som något som gör människor mer impulsiva. Men det kan alltså vara precis tvärt om, åtminstone när det rör komplicerade beslut och det är svårt att förutse vilka konsekvenser ens handlingar kommer att få.

I den nyligen utförda studien gjordes ett experiment på två grupper. Den ena gruppen hade inte ätit på tio timmar innan experimentet utfördes, medan den andra gruppen fick äta och dricka så mycket de ville fram till att experimentet utfördes.

Utförande

Själv experimentet bestod i att försökspersonerna fick spela det virtuella kortspelet Iowa Gambling Task, som har skapats just för att kunna studera hur människor fattar komplexa beslut.

Iowa Gambling Task spelas framför en dator på vars skärm fyra kortlekar visas. I varje kortlek finns ”bra” och ”dåliga” kort. Varje gång en spelare väljer ett bra kort vinner hen pengar, och varje gång man väljer ett dåligt kort förlorar man pengar. De bra och dåliga korten är ojämnt fördelade mellan kortlekarna på skärmen. Spelet går alltså ut på att identifiera de bra kortlekarna.

I experimentet visade det sig att den grupp som inte hade ätit på tio timmar var bättre på att knäcka koden för spelet – att hålla sig till de ”bra” kortlekarna även om det innebar en och annan mindre förlust. Studien innehöll också ett annat experiment, där deltagarna valde mellan att få en mindre summa pengar direkt, eller att få en större summa längre fram i tiden. Även där utmärkte sig den hungriga gruppen, genom att hellre välja att få mer pengar senare.

Den här studien är den första i sitt slag, och därför ska dess resultat tolkas med försiktighet. Mer forskning behövs på området. Det verkar dock som impulsivitet och magkänsla inte behöver vara dåligt, åtminstone inte när det kommer till gambling.