Aktion mot spelmissbruk

Staten är i full fart att omreglera spelmarknaden och med detta följer en rad olika förändringar, till exempel har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att genomföra insatser för att aktivt arbeta mot att förebygga spelmissbruk – ett arbete som ska drivas gemensamt mellan flera olika myndigheter med mandat på området.

spelmissbruk, förlora man slotsIdag är spelmarknaden under statens kontroll, men det är något man är på god väg att släppa på nu i och med införande av spellicenser istället för spelmonopol, vilket bland annat tidningen dt var först med att rapportera. Det innebär att casinon som exempelvis listas och recenseras hos Slotssidan, via länken http://www.slotssidan.com/, kommer kunna bedriva sin verksamhet helt lagligt från kontor i Sverige istället för att driva casinona från annat EU-land, vilket de gör idag. Men för att detta ska bli så bra som möjligt har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra insatser för att förebygga spelproblem, vilket man berättar på regeringens hemsida. Vad uppdraget syftar till är att verka som stöd för ett effektivt och kunskapsbaserat förebyggande arbete mot missbruket och detta ska implementeras på både nationell, regional och lokal nivå. På Lotteriinspektionens hemsida skriver man att det i uppdraget ingår:

  • Att man både ska ta fram underlag och sprida kunskap om spelproblem och hur missbruk förebyggs över hela landet genom vad man kallar ett Kunskapsstöd.
  • Att Folkhälsomyndigheten ska verka för att också samordna detta på en nationell nivå.
  • Att fortsätta arbetet med att bedriva befolkningsundersökningen vid namn Swelogs och även ta i beaktning om behov finns att implementera ett uppföljningssystem samt också skissa på hur ett sådant system skulle tänkas kunna se ut.

Utöver ovanstående punkter ska Folkhälsomyndigheten också särskilt uppmärksamma och dela med sig om sin kunskap om hur man på bästa möjliga sätt kan motverka att fler unga faller för spelandets frestelser. Självklart också inom ramen för sin egen verksamhet. Tanken är att Kunskapsstödet ska vara klart och finnas tillgängligt den 31 december detta år och senast den 1 april 2018 ska det även redovisas till Socialdepartement. Däremellan kommer också delredovisningar ske av hur arbetet fortskrider under både år 2016 och 2017. Därefter ska underlaget som Folkhälsomyndigheten lagt fram genomföras och implementeras efter samråd mellan Socialstyrelsen, Lotteriinspektionen och med Utredningen om omreglering av spelmarknaden (Fi 2015:11).